شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی دبیرستان

ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎنی معاون پرورشی و تربیت بدنی دبیرستان

ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ  ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ:

 
 • همکاری و هماهنگي با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره‌های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخل و خارج از مدرسه.
 • تهیه برنامه سالانه پرورشي و تربيت بدني مدرسه از طریق مشارکت شوراها و انجمن‌های رسمی مدرسه، کارکنان، اولیاء و دانش آموزان و ارائه به مدیر  جهت تصویب در شورای مدرسه و اطلاع رساني به موقع به کارکنان، دانش آموزان و اولياء آنها.
 • سازماندهی نیروهای حوزه پرورشی و تربیت بدنی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها و همکاری در تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مدارس بر اساس جدول مواد درسی و برنامه مصوب و مطابق با دوره تحصیلی مربوط.
 • برنامه ريزي، نظارت و اجرای فعاليت‌هاي عمومي و فراگير مدرسه  نظير مراسم آغازين، مناسبت‌ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت‌هاي قرآنی و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی.
 • همکاری در تأمین شرایط مناسب بهداشتی (عمومی، فردی و محیطی) و ایمنی دانش‌آموزان وکارکنان مدرسه و اقدام درجهت پیشگیری از بیماری‌ها، سوانح و حوادث احتمالی و مقابله با آنها و نیز مراقبت از تغذیه میان وعده دانش آموزان.
 • همکاری در ایجاد تعامل بین کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها به منظور توسعه مهارت‌های زندگی مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامی.
 • تهيه و تنظيم گزارش‌هاي لازم درخصوص فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت بدني  مدرسه با همکاري و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدير.
 • توسعه مهارت‌های حرفه‌ای خود و شرکت در دوره‌های آموزشی و پرورشی، گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مطابق ضوابط و مقررات.
 • همکاری در برنامه‌ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط (گروه‌های آموزشی و شوراهای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شورای معلمان وشورای دانش آموزی و...) و زمینه سازی برای حضورفعال اعضاء .
 • فعال نگه داشتن برنامه‌هاي پرورشي و تربيت بدني به ویژه درصورت عدم حضورکارکنان پرورشي و تربيت بدني مدرسه.
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها و وظایف عوامل انسانی حوزه پرورشی و تربیت بدنی و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط، همچنین شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر معاونان و معرفی به مدیر مجتمع به منظور تقدیر و تشویق آنها.
 • انجام مسئولیت‌های مدیر در زمینه امور پرورشي و تربيت بدني مدرسه در غياب وی و بر اساس اختيارات تفويض شده.
 • جلب مشارکت معلمان و ساير کارکنان براي ايفای نقش پرورشي آنان.
 • جلب مشارکت فعال دانش‌آموزان و ایجاد ارتباط مؤثر و صمیمی با آنها به ویژه از طریق تشکل‌های دانش آموزی به منظور شرکت در فعالیت‌های پرورشي و تربيت بدني.
 • همکاری درآماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغازسال تحصیلی و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدرسه، و حفظ و نگهداری اموال، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی.
 • همکاری در برنامه ریزی و ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.
 • برنامه ریزی ونظارت بر فعالیت‌ها و امور مربوط به فضاهای پرورشی وتربیت بدنی (نمازخانه، کتابخانه، واحد سمعی و بصری و...) مدرسه و توسعه و تجهیز آنها.
 • برنامه‌ريزي به منظور برگزاري شوراها و جلسات پرورشي و تربيت بدني و ساير جلسات مربوط به وظايف شغلي.
 • جلب مشارکت فعال با تشکل‌های دانش آموزان و ايجاد ارتباط مؤثر و صميمي با آنان به ویژه از طریق تشکل های دانش آموزی به منظور شرکت درفعاليت‌هاي پرورشي و تربيت بدني.
 • برنامه‌ريزي به منظور جلب مشارکت و تعامل مؤثر با والدين با همکاری انجمن اولیاء و مربیان.
 • اجراي آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شيوه نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله.
 • نظارت بر اجرا و ارزشيابي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت بدني مدرسه.
 • ايجاد، تکمیل واستفاده مناسب از پرونده‌های تربیتی و سلامت دانش آموزان مدرسه.
 • نظارت و پیگیری بر امور راهنمایی و مشاوره با همکاری معاون معاونین مربوط.
 • نظارت بر کیفیت برنامه‌های آموزش خانواده و توسعه مهارت‌های زندگی مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامی.
 • برنامه‌ريزي غني سازي اوقات فراغت و فوق برنامه دانش آموزان مدرسه مطابق سياست‌هاي اعلام شده از سوي مراجع ذيربط.
 • سازماندهي، نظارت و ارزشيابي تشکل‌های رسمی و مشارکت‌هاي دانش آموزي.
 • برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي عمومي و فراگير مدرسه نظير مراسم آغازين، مناسبت‌ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت‌هاي گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي با همکاری تشکل‌های دانش آموزی.
 • معرفي دانش‌آموزان مستعد در امور قرآني ، فرهنگي و هنري به مراكز قرآني آموزش و پرورش ، كانون هاي فرهنگي ـ تربيتي و ...
 • همكاري با مدير مدرسه در ارزشيابي از زير مجموعه هاي معاون پرورشي و تربيت بدني شامل مشاورين ، مربي پرورشي ، مربي تربيت بدني و مراقبين سلامت.
 • ايجاد بصيرت لازم در کارکنان ، دانش آموزان و والدین از طريق برگزاری جلسات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به منظورآشنايي با عملكرد دشمنان انقلاب و نظام در حوزه تهاجم فرهنگي .
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم درخصوص فعالیت های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط و ارائه به مدیر.
 • پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین، دانش آموزان، کارکنان و سایر مراجعین به مدرسه برابر ضوابط و مقررات.
 • بررسی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقای علمی جهت ارائه راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی.
 • تهیه و تنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری.
 • تهیه پیش نویس و مکاتبات و گزارش های لازم.
 • انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم.