آیین‌نامه‌ها

      آیین‌نامه به مقرراتی گفته می‌شود که مقامات صلاحیت‌دار وضع و در معرض اجرا می‌گذارند. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد؛ خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده‌است. به آن نظام‌نامه هم گفته‌اند.

      آیین‌نامه در جایی که مخالف یا مغایر با قانون است، تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد. تفاوت اساسی قانون و آیین‌نامه در مراجع تصویب‌کننده‌ی آن‌ها است؛ به طوری‌که قانون از مجاری مجالس تنقیح و تصویب می‌گردد، ولی آیین‌نامه توسط سازمان‌های دولتی مصوب می‌گردد؛ ضمن این‌که ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با قانون با دیوان عدالت اداری است.

      آیین‌نامه به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که توسط هیئت وزیران یا یکی از آنها برای اجرای قوانین مصوب مجلس یا انجام امور مستقل ایجاد می‌گردد.

       در ادامه آیین‌نامه‌های مربوط به مراکز آموزشی جهت اطلاع کلیه عزیزان آورده شده است.